گــــــــــردو

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن

جمعه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن

برای شرکت مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی به
طریق دوروش بالا ارسال کنید.

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۵ خرداد ۱۳۹۵ )


1 - آیه 41 سوره قصص درباره چه پیشوایانی است؟


1- کسانی که مردم را به بهشت دعوت می‌کنند

2- کسانی که مردم را به دوزخ دعوت می‌کنند

3- کسانی که مردم را به حال خود رها می‌کنند


2 - بر اساس آیه 105 سوره انبیاء چه کسانی حکومت زمین را به دست خواهند گرفت؟


1- بندگان صالح

2- مستضعفان جامعه

3- عالمان مؤمن


3 - وعده قرآن درباره آخرالزمان چیست؟


1- غلبه مسلمانان بر مردم جهان

2- غلبه اسلام بر همه ادیان

3- نابودی شیطان و پیروانش


4 - بر اساس آیه 105 سوره توبه چه کسانی بر کار انسان نظارت دارند؟


1- خداوند

2- پیامبر و امامان

3- خدا، پیامبر، امامان


5 - نقش امام معصوم در جامعه اسلامی چیست؟ 


1- تفسیر و تبیین آیات قرآن

2- الگو بودن برای مسلمانان

3- هر دو مورد


21233

====================================


پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 27 اسفند 1394 تا 11 فروردین 1395 )


1 - آیه 102 سوره بقره از آموختن چه چیزی مذمت می‌کند؟ 


۱- آنچه دانستنش به زیان و ضرر است

۲- آنچه دانستنش سودمند نیست

۳- هر دو مورد


2 - بر اساس روایات، در چه صورتی، طلب علم، انسان را به دوزخ می‌کشاند؟ 


۱- طلب علم برای کسب ثروت

۲- طلب علم برای مباهات و فخرفروشی

۳- طلب علم برای افزایش معلومات


3 - در فرهنگ اسلامی، تحصیل علم از چه منابعی مجاز است؟ 


۱- هم شرقی، هم غربی

۲- نه شرقی، نه غربی

۳- فقط شرقی، نه غربی


4 - بر اساس قرآن، چه کسانی پاداش الهی را برتر از ثروت قارون دانستند؟


۱- اهل ایمان و تقوی

۲- اهل علم و دانش

۳- اهل زهد و قناعت


5 - آیه 34 سوره قصص به چه امری اشاره دارد؟ 


۱- اقرار به گناه نزد خدا

۲- اقرار به گناه نزد دیگران

۳- اقرار به برتری دیگران در کارها


32123

=============================================

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 20 اسفند 1394 تا 26 اسفند 1394 )


1 - آیات اولیه سوره الرحمان، تعلیم قرآن را کار چه کسی می‌داند؟ 


1- خداوند

2- پیامبر اسلام

3- عالمان دین


2 - آیه 33 سوره توبه، بر چه امری تأکید دارد؟ 


1- نابودی کافران و مشرکان

2- حکومت اسلام بر جهان

3- برپایی قیامت در آخرالزمان


3 - در روایات، چه گروهی وارثان پیامبران شمرده شده‌اند؟ 


1- عالمان

2- عابدان

3- مجاهدان


4 - خداوند در مورد زمان وقوع قیامت، از پیامبرش می‌خواهد که به مردم چه بگوید؟ 


1-بگو: من نمی‌دانم

2- بگو: خدا می‌داند

3- بگو: شما نمی‌دانید


5 - بر اساس روایات، ثمره‌ی علم و دانش واقعی چیست؟ 


1- خدمت به مردم

2- محبوبیت نزد مردم

3- بندگی و عبودیّت


12113

=================================


پاسخ سوالات درسهایی از قرآن ( 13 اسفند 1394 تا 18 اسفند 1394 )


1- آیه 131 سوره طه، اهل ایمان را از چه کاری نهی می‌کند؟


1- نظر به چهره نامحرمان

2- نظر به اموال ثروتمندان

3-  نظر به تلاش دیگران


2- سفارش قرآن درباره میزان تلاوت این کتاب آسمانی چیست؟


1- به مقدار امکان و آسان

2-  به مقدار یک جزء در هر ماه

3- به مقدار یک ختم در هر سال


3- آیه 6 سوره ضحی به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟


1- امین بودن در میان مردم

2- کمک به مظلومان و محرومان

3- یتیم شدن در کودکی


4- از نظر قرآن، چه چیزی عامل نجات انسان در قیامت نیست؟


1- فرزندان

2- اموال

3- هر دو مورد


5- ریشه توقعات نابجا در خانواده و جامعه چیست؟


1- رشد و سواد و تحصیلات

2- پندارهای نادرست

3-  رشد سن و سال


21332

-----------------------------------------

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 6 اسفند 1394 تا 12 اسفند 1394 )


1 - بر اساس قرآن، وظیفه ما در برابر جلساتی که به مقدسات دینی توهین می‌شود، چیست؟


1 - ترک جلسه از روی اعتراض

2 -نشستن در جلسه همراه با بی‌اعتنایی

3- اقدام عملی علیه صاحبان جلسه


2 - بر اساس قرآن، در برابر اخباری که در جامعه می‌شنویم، مسؤولیت ما چیست؟


1 -پذیرش، مگر آنکه خلافش ثابت شود

2 -عدم پذیرش به طور کلی

3 -تحقیق و بررسی برای شناخت حقیقت


3 - چه کسی اولین بار، سوگند دروغ خورد؟


1 -شیطان برای آدم و حوا

2 -قابیل برای هابیل

3 -حوا برای آدم


4 - بر اساس قرآن، دانشمندان یهود، برای تضعیف اسلام و مسلمانان چه نقشه‌ای کشیدند؟


1 -جذب مسلمانان مدینه با تهدید و تطمیع

2 -تحریم اقتصادی مسلمانان در مدینه

3 -ایمان به پیامبر، سپس کافر شدن به پیامبر


5 - آیه 17 سوره توبه بر چه امری تأکید می‌ورزد؟ 


1 -در کارهای دینی، هر کمکی را بپذیریم

2 -در کارهای دینی، هر کمکی را نپذیریم

3 -در کارهای دینی، به همه کمک کنیم


13132

===================================================

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 29 بهمن 1394 تا 5 اسفند 1394 )


1 - قرآن، امتیاز انسان بر فرشتگان را در چه امری می‌داند؟ 


۱- عبادت و تقدیس خدا

۲- کسب علم و دانش

۳- کسب قدرت و ثروت


2 - آیه 31 سوره زخرف، به کدام توقع نابجای مردم مکه اشاره دارد؟ 


۱- نزول قرآن بر افراد سرشناس

۲- همراه شدن پیامبر با افراد سرشناس

۳- نزول قرآن بر عالمان یهود و مسیحیت


3 - آیه 153 سوره نساء به کدام توقع قوم بنی اسراییل اشاره دارد؟


۱- نزول تورات بر آنان

۲- عروج حضرت موسی به آسمان

۳- دیدن خدا با چشمان


4 - طلحه و زبیر، چه توقعی از حضرت علی(علیه‌السلام) داشتند؟ 


۱- شرکت در حکومت

۲- معاف بودن از جهاد

۳- شرکت در جهاد


5 - آیه 91 سوره اِسراء، کدام انتظارکافران از پیامبران را بیان می‌کند؟ 


۱- بالارفتن در آسمان

۲- داشتن باغ و ثروت

۳- هر دو مورد


21313

-------------------------------------

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن ( 22 بهمن 1394 تا 28 بهمن 1394)


1 - آیه 120 سوره توبه، چه کاری را عمل صالح می‌شمرد؟ 


1- انفاق به محرومان

2- ایستادگی در برابر دشمنان

3- یاری مظلومان


2 - توصیه قرآن در امور اجتماعی چیست؟ 


1- مشورت با بزرگان

2- مشورت با مردم

3- مشورت با جوانان


3 - آیات اولیه سوره توبه، به چه امری تأکید می‌کند؟ 


1- اعلام برائت از دشمنان اسلام

2- پذیرش توبه گنهکاران

3- اعلام برائت از منافقان


4 - آیه آخر سوره فتح، به کدام ویژگی یاران پیامبر اشاره دارد؟ 


1- ایستادگی در برابر دشمنان

2- یاری و حمایت دیگر مؤمنان

3- هر دو مورد


5 - بر اساس آیه 128 سوره اعراف، راه پیروزی مؤمنان بر مستکبران چیست؟ 


1- دعا و توسّل

2-:صبر و پایداری

3- وحدت و همدلی


22132


-------------------------------------------------
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 15 بهمن 1394 تا 21 بهمن 1394 )


1- قرآن کریم، مؤمنان را به استعانت از چه چیزی توصیه کرده است؟


1-صبر و پایداری

2- نماز و نیایش

3- هر دو مورد


2- در فرهنگ دینی، ارزش کارها به چیست؟


1- نتیجه و حاصل کار

2- نیت و انگیزه کار

3- صبر و حوصله در کار


3- شیوه مبارزه امام خمینی با رژیم شاه چگونه بود؟


1- مبارزه منفی مردم

2- مبارزه مسلحانه جوانان

3- حضور مردم در صحنه


4- هدف نهایی انقلاب اسلامی ایران چیست؟


1- پیروزی بر قدرت‌های جهانی

2- گسترش اسلام در سراسر جهان

3- زمینه سازی برای ظهور امام زمان(علیه‌السلام)


5- امام رضا(علیه‌السلام)، چه امری را شرط توحید دانستند؟


1- لقامه نماز به جماعت

2- پیروی از امام حیّ و حاضر

3- اجتناب از گناه و معصیت


32332

_________________________________________________________

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 8 بهمن 1394 تا 14 بهمن 1394 )


1 - دیدگاه اسلام درباره تشکیل خانواده و حفظ آن چیست؟ 


1- ازدواج عبادت است

2- طلاق، بدترین حلال است

3- هر دو مورد


2 - آیه 21 سوره روم، به کدام ویژگی ازدواج اشاره دارد؟ 


1- تربیت فرزند

2- آرامش همسران

3- رشد معنوی


3 - قرآن در آیه 86 سوره اعراف، کدام نعمت الهی را یادآوری می‌کند؟ 


1- نعمت ایمان

2- نعمت همسر و فرزند

3- کثرت جمعیت مؤمنان


4 - دستور قرآن درباره نحوه برخورد با عوامل خشم و غضب چیست؟ 


1- مقابله به مثل

2- فروخوردن غیظ

3- مراجعه به دادگاه


5 - قرآن کریم، برای کسانی که از همسرشان جدا شده‌اند، چه امری را پیشنهاد می‌کند؟ 


1- ازدواج با همسر جدید

2- ازدواج با همسر قبلی

3- ترک ازدواج


32322

-----------------------------------------------------

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 1 بهمن 1394 تا 7 بهمن 1394 )


1 - قرآن، همسران را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ 


1- لباس یکدیگر

2- آینه یکدیگر

3- اعضای یک پیکر


2 - قرآن برای جلوگیری از طلاق همسران، داوری چه کسی را پیشنهاد می‌کند؟ 


1- یک داور از مرد و یک داور از زن

2- یک داور از مرد و دو داور از زن

3- دو داور از مرد و یک داور از زن


3 - بر اساس آیات قرآن، چه کسی در برابر اختلافات خانواده‌ها مسؤول است؟ 


1- والدین همسران

2- دوستان و خویشاوندان

3- همه مردم و مسؤولان


4 - بر اساس آیه 124 سوره طه، اعراض از یاد خدا، چه آثاری دارد؟ 


1- عدم پذیرش عبادات

2- عدم پذیرش صدقات

3- سخت و تلخ شدن زندگی‌ها


5 - آیه 63 سوره انفال، بر چه امری تأکید می‌ورزد؟


1- انفاق برای اصلاح

2- دل‌ها به دست خدا

3- توسل به رسول خدا


11332

-------------------------------------------------------

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 24 دی 1394 تا 30 دی 1394 )

1- قرآن، واژه جمال را درباره‌ی چه چیزی به کار برده است؟


1-  حرکت پرندگان در آسمان

2- حرکت گله گوسفندان

3- شنای ماهیان در دریا


2- در سخن رسول خدا، بزرگ و سرور مردم کیست؟


1- خدمت گزار مردم

2- عابدترین مردم

3- عالم‌ترین مردم


3- بر اساس روایات، زیارت کدام امامزاده در ایران، ثواب زیارت امام حسین(ع) را دارد؟


1- حضرت معصومه در قم

2- حضرت عبدالعظیم در ری

3-  حضرت شاهچراغ در شیراز


4- امام حسین(علیه‌السلام) در روز عاشورا، دلیل نپذیرفتن سخنانش از سوی دشمن را چه دانست؟


1- کینه و عداوت قبیلگی

2-  ترس و طمع مردمان

3- لقمه حرام در شکم‌ها


5- بر اساس روایات، در قیامت چه اموری از انسان شکایت می‌کند؟


1- مسجدی که مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد

2- قرآنی که تلاوت نشود

3- هر دو مورد


21233

--------------------------------
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 17 دی 1394 تا 23 دی 1394 )

1 - پاسخ شیطان به گنهکاران، در قیامت چیست؟ 


1- مرا سرزنش نکنید.

2- خودتان را ملامت کنید.

3- هر دو مورد


2 - آیه 14 سوره اسراء به چه امری اشاره دارد؟ 


1- قضاوت وجدان در قیامت

2- قضاوت الهی در قیامت

3- کیفرهای الهی در دنیا


3 - بر اساس آیات و روایات، مهم‌ترین کار فرهنگی چیست؟ 


1- تبلیغ نماز

2- ترویج ازدواج

3- هر دو مورد


4 - عامل وحدت مردم ایران و عراق و رفع کدورت میان آن‌ها چه بوده است؟


1- قطعنامه 598 سازمان ملل

2- راهپیمایی اربعین حسینی

3- اتحاد مسؤولان دو کشور


5 - آیه 96 سوره اعراف، به کدام اثر ایمان و تقوا در دنیا اشاره دارد؟


1- نزول برکات الهی

2- آمرزش گناهان

3- کثرت جمعیت


31321


------------------------------------

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( ۱۰ دی 1394 تا ۱۶ دی 1394 )


1- آیات اولیه سوره عصر، به کدام آسیب و خطر برای انسان اشاره دارد؟


1) جهل و ناآگاهی

2) زیان و خسران

3) ضعف و ناتوانی


2- آیه 4 سوره تین به چه امری اشاره دارد؟


1- آفرینش ویژه انسان

2- برتری انسان بر فرشتگان

3-  برتری انسان بر شیطان


3- آیه 118 سوره توبه، به کدام اثر گناه اشاره دارد؟


1- قهر و کیفر الهی

2- قهر و طرد مردم

3- عذاب وجدان


4- بر اساس آیه 2 سوره انفال، دل‌های مؤمنان با شنیدن نام خدا، چه حالی می‌یابد؟


1- امیدوار

2- به لرزه می‌افتد

3- به دنیا بی‌اعتنا می‌شود


5- قرآن، نشانه اولیای خدا را چه می‌داند؟


1- تمنّای مرگ

2- نترسیدن از مرگ

3- بی‌توجهی به مرگ


21321


----------------------------------------------

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 3 دی 1394 تا 9 دی 1394 )


1- آیه 159 سوره آل‌عمران، درباره‌ی مشورت چه فرمانی می‌دهد؟


1- مشورت مردم با پیامبر

2- مشورت پیامبر با مردم

3- مشورت مردم با مردم


2- حضرت ابراهیم درباره‌ی فرمان ذبح فرزندش، از چه کسی نظر خواست؟


1- از هسمرش هاجر

2- از فرزندش اسماعیل

3- از همسرش ساره


3- آیه 38 سوره شوری، به کدام ویژگی اجتماعی اهل ایمان اشاره دارد؟


1- عفو و گذشت از خطاکاران

2- شرکت در مراسم حج و عمره

3- مشورت در امور خانواده و جامعه


4- بر اساس آیات قرآن، رأی و نظر مردم در چه اموری اعتبار ندارد؟


1- احکام و دستورات دینی

2- سیاست داخلی و خارجی

3- انتخاب و تعیین مسؤولین


5- قرآن برای شناخت دشمن، به کدام ویژگی او اشاره کرده است؟


1- ناراحتی او در صورت موفقیت مؤمنان

2- شادمانی او، به هنگام مشکلات مؤمنان

3- هر دو مورد


22313

-------------------------------------

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 26 آذر 1394 تا 2 دی 1394 )


1 - آیه 62 سوره کهف، به چه امری اشاره دارد؟ 


1- تحمل سختی‌ها در کسب علم

2- تحمل سختی‌ها در جهاد

3- تحمل سختی‌ها در خانواده


2 - در ماجرای موسی و خضر، هدف از تحصیل علم چیست؟ 


1- کسب معنویت

2- رشد و کمال

3- رسیدن به آخرت


3 - در آیه 85 سوره اسراء، خداوند چه چیزی را اندک می‌شمرد؟ 


1- همه علوم بشری

2- همه ثروت بشری

3- همه قدرت بشری


4 - در کسب علم و دانش، سفارش اسلام چیست؟ 


1- از هر کس در هر کجا

2- از مسلمان یا کافر

3- هر دو مورد


5 - آیه 77 سوره قصص به چه امری تأکید دارد؟ 


1- علم آموزی به دیگران

2- احسان به دیگران

3- تواضع در برابر دیگران12132

=======================================

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 19 آذر 1394 تا 25 آذر 1394 )

1- پایان آیه صلوات، بر چه امری تأکید می‌ورزد؟


1- اظهار ادب به پیامبر

2- تسلیم بودن در برابر پیامبر

3- جلب رضایت پیامبر


2- واژه (ربّ) در قرآن، بیش‌تر به چه صورتی به کار رفته است؟


1-ربّک

2- ربّکم

3- ربّهم


3- آیه اول سوره شرح، به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟


1- تعبّد و عبادت

2- جهاد و هجرت

3- سعه صدر


4- آیات 3، 11 و 17 سوره نجم به کدام ویژگی پیامبر تأکید دارد؟


1-عصمت پیامبر

2-علم الهی پیامبر

3- شفاعت پیامبر


5- رسول خدا برای امّت پس از خود، نگران چه امری بود؟


1- هواپرستی

2- دنیازدگی

3- هر دو مورد


21313


--------------------------------------
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 12 آذر 94 تا 18 آذر 94 )


1 - نام پیامبر اسلام در کدام یک از کتاب‌های آسمانی آمده است؟ 


1- تورات

2-انجیل

3- هر دو مورد


2 - هدف پیامبران از قیام و دعوت مردم چه بوده است؟ 


1- زندگی بهتر

2-انسان بهتر

3- دنیای بهتر


3 - دشمنان پیامبر، کدام نسبت را به آن حضرت نمی‌دادند؟ 


1- دروغگو

2- جادوگر

3- مجنون


4 - عدد دشمنانی که در جنگ‌های دوران پیامبر کشته شدند، چه مقدار است؟ 


1- حدود هزار نفر

2- حدود پنچ هزار نفر

3- حدود ده هزار نفر


5 - در ماجرای مباهله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسانی را به همراه خود برد؟ 


2- اصحاب نزدیک

2- همسران و فرزندان

3- اهل بیت علیهم السلام


32113

=================================

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 5 آذر 94 تا 11 آذر 94 )


1- آیه آخر سوره‌ی فجر درباره‌ی چه کسانی است؟


1- کسانی که از خدا راضی هستند

2- کسانی که خدا از آن‌ها راضی است

3- هر دو مورد


2- قرآن، کسی را که از خدا جدا شده، به چه کسی تشبیه کرده است؟


1-  فردی که در حال سقوط از آسمان است

2- فردی که در حال غرق شدن در دریاست

3- فردی که در بیابان سرگردان است


3- آیه 103 سوره صافات، به کدام ویژگی ابراهیم و اسماعیل اشاره دارد؟


1- اخلاص در کارها

2- تسلیم در برابر فرمان خدا

3- مبارزه با دشمنان خدا


4- حاجیان در صفا و مروه به یاد چه کسی سعی می‌کنند؟


1- حضرت ابراهیم

2- حضرت اسماعیل

3- حضرت هاجر


5- آیه 6 سوره جمعه بر کدام ویژگی اولیای خدا تأکید دارد؟


1- نترسیدن از دشمن

2- نترسیدن از مرگ

3- ترس از خدا


31232


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن( 21 آبان 94 تا 27 آبان 94 )و تا ( 4 آذر 95)

1 - امام کاظم(علیه‌السلام)، اولین شناخت ضروری برای هر انسان را چه دانستند؟ 


1- شناخت خود

2- شناخت خدا

3- شناخت هستی


2 - در قرآن، کدام امر در مورد خداوند، بیش‌تر به کار رفته است؟ 


1- تسبیح و تنزیه

2- حمد و سپاس

3- تکبیر و تعظیم


3 - در مورد خداوند، چه چیزی قابل شناخت نیست؟ 


1- صفات خداوند

2- افعال خداوند

3- حقیقت ذات خدا


4 - بر اساس آیه 56 سوره ذاریات، راه رسیدن انسان به کمال چیست؟ 


1- تحصیل علم

2- بندگی خدا

3- خدمت به مردم


5 - آیات آخر سوره‌ی زلزال، به چه امری تأکید دارد؟ 


1- محاسبه اعمال نیک

2- محاسبه اعمال ناپسند

3- محاسبه دقیق همه اعمال

21323

------------------------------------
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن( 14 آبان 94 تا 20 آبان 94 )

1- آیه 45 سوره‌ی مدثر به کدام خطر اشاره دارد؟

1) ترک نماز و روزه
2) همرنگی با گنهکاران
3) ترک انفاق و صدقه

2- آیه 54 سوره مائده به کدام ویژگی اهل ایمان اشاره دارد؟

1) نترسیدن از سرزنش دیگران
2) نترسیدن از هجوم دشمنان
3) نترسیدن از کثرت دشمنان

3- خداوند در قرآن به چه کسانی وعده هلاکت داده است؟

1) دین گریزان
2) کافران و مشرکان
3) اسراف‌کاران

4- آیه 14 سوره حجرات از چه کسانی انتقاد می‌کند؟

1) کسانی که نابجا ادعای ایمان می‌کنند
2) کسانی که از پیامبر اطاعت نمی‌کنند
3) کسانی که از جانشین پیامبر پیروی نمی‌کنند

5- بر اساس آیات و روایات، کدام امر حافظ اسلام است؟

1) نماز و روزه
2) حج و عمره
3) امر به معروف و نهی از منکر


 21313

-------------------------------------------
پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ( 27 شهریور 94 تا 1 مهر 94 )

1- در آیات اولیه سوره الرحمن، چه کسی به عنوان معلم بشر معرفی شده است؟
1) خداوند
2) پیامبر اسلام
3) همه پیامبران الهی

2- آغاز و پایان سوره علق، بر چه امری تأکید دارد؟
1) تحصیل علم
2) تقرب به خدا
3) تحصیل علم برای خدا

3- آیه 102 سوره بقره، به چه امری اشاره دارد؟
1) علم مفید
2) علم مضر
3) علم بی‌فایده

4- بر اساس قرآن، نشانه اخلاص در عمل چیست؟
1) نخواستن مزد
2) نگرفتن مزد
3) بازگرداندن مزد

5- آیه 128 سوره توبه بر کدام ویژگی معلم اشاره دارد؟
1) سوز و عشق
2) علم و دانش
3) دوری از تکلّف

13211۹۴/۰۶/۲۷
blogo

نظرات  (۵)

شما  مطما هستید که جواب ها درسته
پاسخ:
سلام: در صورت که شک دارین به منبع آن مراجعه کنید یعنی آیات قرآن هر سوال که به آن اشاره شده است.
جواب منو ندادید درسته یا نه

راست می گه درسته یا نه
من چندبار ازسایت شما استفاده کردم جواب های شما درست بود ولی یک بار جواب ها تون غلط بود
چرااااااا جوابارو نمی زارید؟؟؟
الان جمعس دیگ

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی